Affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor ORION Versand GmbH & Co. KG, persönlich haftende Gesellschafterin ORION Versand GmbH, VD: Frau Maike Rotermund, Schäferweg 14, 24941 Flensburg, HR A 2514 Amtsgericht Flensburg, Tyskland. De allmänna affärsvillkoren gäller för alla beställningar som konsumenterna har gjort hos ORION Versand GmbH & Co. KG via Orion´s onlineshop. Konsumenten är enligt lag en fysisk person för ett ändamål som inte kan räknas som kommersiellt eller som en självständigt oberoende yrkesverksamhet.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till ORION Versand GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Tyskland, Tfn. +46 40 23 51 00, Fax +46 40 23 51 23, E-Mail: post@orion-erotik.se om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. Du kan också på vår webbplats www.orion-erotik.se/angerraett elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

SFör att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till OP Sverige, c/o Posten Logistik AB, 20706 Malmö utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

  • Till ORION Versand GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Tyskland, Fax +46 40 23 51 23, E-Mail: post@orion-erotik.se
  • Jag/Vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] frånträder mitt/vårt [*] köpeavtal avseende följande varor [*]/tjänster [*]
  • Beställdes den [*]/mottogs den [*]
  • Konsumentens/konsumenternas namn
  • Konsumentens/konsumenternas adress
  • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
  • Datum

[*] Stryk det som inte är tillämpligt.

OBS

Undantag från ångerrätten:
Leverans av förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av konsumenten efter det att de levererats.
Leverans av plomberade ljud- eller plomberade bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.

Priser

Priserna i katalogen gäller tills varan presenteras i en ny katalog. I priset är 25 % moms inkluderat.
Ändras momsen, förbehåller vi oss rätten till att ändra våra priser.

Betalning

1. Giro inbetalning

Du betalar in beloppet på giro 4474-3.
Vi sänder varorna när vi ser att beloppet är registrerat. Det kan ta upp till 5 dagar för en inbetalning att registreras. Expeditionsavgift: 69 kr.

2. Faktura bifogas

Betalningsfrist: 14 dagar. Expeditionsavgift 69 kr.

OBS

Vid fakturabetalning görs en kreditkontroll. Denna kontroll gäller bara fakturabetalning. Har du betalningsanmärkningar eller vill ha ditt paket levererat till en adress som du inte är folkbokförd på så måste du välja ett annat betalningssätt (postförskott, förskottsbetalning eller betalning med kreditkort)

3. Med kreditkort (Visa eller Mastercard)

Expeditionsavgift: 69 kr.
Kreditkortskontot belastas först när varorna sänds från lagret.

4. Paketet sänds mot postförskott

Expeditionsavgift: 99 kr.
Om du väljer postförskott så betalar du varan direkt på Postens serviceställe. Försändelsekostnaderna är 99kr. och det inkluderar Postens avgifter (30kr.).
Minsta beställning som expedieras är 200 kr. Beställningar över 1.000 kr skickar vi portofritt.

Leverans

Alla beställningar blir snabbt bearbetade, så du har varorna i loppet av ett par dagar. Skulle en artikel vara i restorder kommer du att få en upplysning om detta. Naturligtvis betalar vi försändelseomkostnaderna vid en eftersändning.

Diskretion

Vi sänder alla brev och paket till dig i en helt neutral förpackning, med vår postbox som avsändare. Hos oss kan du vara helt säker. Dina personliga uppgifter behandlas strängt förtroligt och förvaras ordentligt. Sänd fax, mail eller ring in din beställning till oss på följande adress:

ORION Postorder Sverige
U 205
20229 Malmö
Tlf.: 040 - 23 51 00
Fax: 040 - 23 51 23

Skriv till oss!

Vi är beredda dygnet runt att ta emot din beställning:
Må-to: 7:30 - 15:30
Fr: 7:30-14:00

Utanför öppettiderna tar vår telefonsvarare emot din beställning
"För alla rättsförhållanden parter gäller lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland, detta i enlighet med FN: s köprätt.
För konsumenter gäller denna regel endast i den mån det skydd som ges av de bestämmelserna i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort".

Aktuellt per